Landsforeningen for ryggmargsskadde har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand.
Helse - kommer den innenfra?<br />Kom og hør på spennende foredrag fra våre samarbeidspartnere, inkl workshop og mingling.<br /><br />
Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!<br />Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
- så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.