Bil med på Jakt for alle!

Jakt for alle er et inkluderingsprosjekt i regi av Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Prosjektet er etablert for å gi rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser tilgang til naturopplevelser, kursing, leirdueskying og rifleskyting inkludert jakt og fiske.
17. februar 2017

Tekst: Leif Arild Fjellheim. Bilder: LARS/NJFF

Jakt for alle er et initiativ som skal kunne gi alle rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser fine naturopplevelser med interessante arrangementer innen jakt og fiske i tillegg til muligheter for å trene og konkurrere innen leirdueskyting og rifleskyting på bane. En behøver ikke å ha en ryggmargsskade for å bli med og alle er velkomne. 


Bakgrunn

Prosjektet kom i stand i 2016 etter møte mellom LARS og NJFF. Vi i LARS hadde lenge sett på forskjellige muligheter, og hinder, for at rullestolbrukere og funksjonshemmede skulle kunne få ta del i naturopplevelser. Vi bestemte oss da for å ta kontakt med NJFF for å høre om de var interessert i å starte et pilotprosjekt som vi kalte for Jakt for alle. Prosjektet skulle gi muligheter til funksjonshemmede til ikke bare å komme seg ut i naturen for fine naturopplevelser, men også gi muligheter for jakt og fiske. I tillegg skulle prosjektet legge til rette for skytetrening innen leirdueskyting og rifleskyting inkludert kursing og jegerprøver. Vi tenkte at NJFF kunne være en ypperlig partner for å få til dette med sine over 125.000 medlemmer og cirka 600 lokalforeninger over hele Norge. Møtet med NJFF (i 2015) var særdeles vellykket og positivt og vi bestemte oss for å søke ExtraStiftelsen om økonomiske midler for et toårig pilotprosjekt for 2016 og 2017.

Espen Søylen fra NJFF og representanter fra LARS.
 

Pilotprosjekt – Jakt for alle

I 2016 startet vi opp med Jakt for alle pilotprosjektet. Vi fikk midler for to år fra ExtraStiftelsen for oppstart og å komme i gang, og det var veldig bra selv om dette prosjektet ikke koster all verden. Og grunnen til det er at NJFF har leirduebaner og riflebaner over hele landet som ligger klar, i tillegg til at en kan låne våpen hos NJFF på banene, sånn at kostnadene både for NJFF, LARS og den enkelte deltager er veldig lave. Her er det altså bare å sette i gang, var tanken.

Pilotprosjektet startet opp med tre lokasjoner i 2016. Vi tenkte det var hensiktsmessig å starte med tre lokasjoner, gjøre det ordentlig på de stedene, og så eventuelt ta prosjektet videre. De tre opprinnelige lokasjonene var; Østlandet med Buttentjern Jaktskytesenter på Ringerike, Sørlandet med Kristiansand Jeger og Fiskerforening og Vestlandet med Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening. Det ble raskt satt i gang med leirdueskyting, rifleskyting på bane og andre aktiviteter. Fisketurer etter laks har og vært en av aktivitetene i tillegg til andre mer sosiale aktiviteter, som og hører med i gode miljøer.

Anleggene til NJFF er for det meste veldig godt tilrettelagt, både for brukere av manuelle rullestoler og elektriske rullestoler, og der hvor noe har manglet, for eksempel ramper og annet, har det blitt ordnet. Deltagelsen i prosjektet har vært ganske bra, selv om det ikke har vært annonsert mye om prosjektet, og nå etter at vi informerer bredere om prosjektet, håper vi at mange flere kan delta og bli med, også andre steder i landet.


Leirdueskyting med munter gjeng hos Kristiansand S JFF
 

Aktiviteter i 2017

I 2017 fortsetter vi med treningsdager for leirdueskyting og rifleskyting. Vi vil og nå på våren arrangere jegerprøvekurs hvor rullestolbrukere og funksjonshemmede blir med. På selve leirdueskytingen og riflebaneskytingen kan alle bli med, og terskelen for å bli med er lav, for kan en trekke av en avtrekker kan alle bli med. På jegerprøvene kan og alle bli med, men for disse prøvene og for jakt er det noe mer strenge krav, men det finner en ut av i hvert enkelt tilfelle og det er bare å ta kontakt om noen er interessert i å bli med på det ene eller andre opplegget.

I 2017 blir og flere lokasjoner med. LARS Rogaland har hatt møter med Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening, og de er med. De har fine tilrettelagte leirduebaner og riflebaner på Skurve og de vil og legge til rette for jegerprøvekurs. Det arbeides og for å få i gang tilsvarende opplegg i Trondheim og Trøndelag i tillegg til i Bergensområdet. Andre lokasjoner er og i diskusjon form om mulig å bli med.

Møte med Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening og LARS Rogaland 

I tillegg vil alle lokasjonene arrangere fisketurer og andre samlinger som alle kan være med på, som og er fine familieaktiviteter. I 2017 vil vi og prøve å få til forskjellig jakt, både på småvilt og fugl, men også storvilt som hjort og elg.

Rifleskyting på Buttentjern Jaktskytesenter
 

Hvem kan bli med?

Alle som ønsker, inkludert rullestolbrukere, amputerte og andre med funksjonsnedsettelser. Så her er døren høy og porten vid. Terskelen for å bli med er lav og skytesport og fiske er noe alle kan bli med på og ha glede av. Spre gjerne informasjonen om prosjektet og om en ønsker mer informasjon eller å bli med kan følgende personer kontaktes.

 

Karmøy – og informasjon om Jakt for alle prosjektet generelt

Leif Arild Fjellheim

E-post leif.arild.fjellheim@haugnett.no

Mobil 911 44 728

 

Stavanger

May Høye Håland

E-post may.hoie@hotmail.no

Mobil 950 26 627

 

Kristiansand

Odd Arne Nordbø

E-post odd-a-no@online.no

Mobil 909 24 243

 

Østlandsområdet

Anders Nupen Hansen

E-post Anders@totalsport.no

Mobil 976 43 232

 

Bergensområdet

Marius Loftheim

E-post loftheim@gmail.com

Telefon 55 31 22 64

 

Trøndelag

Tommy Borg

E-post tommyborg@live.no

Mobil 936 92 408

 

Prosjektet har og en egen Facebook-gruppe som heter, Jakt for alle. Og den kan alle søke opp og bli medlem av så vil en få med seg fortløpende informasjon om tilbud i tillegg til å se mange fine bilder og avisartikler der hvor Jakt for alle har vært i media. https://www.facebook.com/groups/1014560118626863/?ref=bookmarks

 

Veien videre

Vi ønsker å utvide tilbudet til flere steder i Norge og håper at det kan bli populært. NJFF har vært særdeles imøtekommende og helt supre i vår kontakt med dem og de har ordnet til mye bra. Men om nye lokasjoner skal komme i stand må folk som bor på disse stendene ta initiativ med å få det til, vi andre som er med i prosjektet og bor andre steder skal selvfølgelig hjelpe til, men det er viktig at om dette skal bre om seg må det forankres i lokalt initiativ. Og NJFF er med, og samarbeidet med dem er ypperlig på flere områder, blant annet fordi de er landsdekkende med lokalforeninger og mye aktivitet over hele landet.

I sammenheng med at vi har etablert dette prosjektet, og laget egen Facebook-gruppe for prosjektet, har vi og kommet i kontakt med utenlandske funksjonshemmede skyttere, blant andre italienere, spanjoler og engelskmenn. Og de har startet veldig spennende prosjekter, sammen med den internasjonale sportsskytterføderasjonene (ISSF) og den Paralympiske komite (IPC), og nyheten er at det i 2017 og 2018 vil bli etablert en verdenscup for leirdueskyting (para clay shoting) hvor konkurranseformen vil være Olympic Trap, og i tillegg er det bestemt å ta denne øvelsen med i Paralympics i 2024. Og det er veldig spennende. Vi i LARS har derfor også vert i kontakt med Norges Skytterforbund, som er tilknyttet Norges Idrettsforbund, for å se hva vi kan gjøre for også å starte konkurranser med verdenscup her i Norge. Vi er i dialog og vi håper på at dette kan bli bra og at vi kan være med på å starte en ny idrett for funksjonshemmede.

Vi kan og nevne at Jakt for alle vil arrangere en todagers konkurranse innen leirdueskyting og rifleskyting, for funksjonshemmede, på Buttentjern Jaktskytesenter (Ringerike Skytesenter) på Østlandet i tidsrommet 29-30. april 2017. Se Jakt for alle Facebook-gruppen for mer informasjon.


 

NoSCoS konferansen 2017 i Sverige

Vi må og nevne at vi er så heldige å få presentere Jakt for alle-prosjektet på NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) konferansen i Lidköping i Sverige, 10.12. mai 2017, både med poster-presentasjon og oral presentasjon (innlegg). Og det er vi veldig glade for og det viser at NoSCoS og ser på Jakt for alle som et interessant og viktig prosjekt. NoSCoS er en nordisk (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) sammenslutning av fagfolk, sykehus, institusjoner og brukerorganisasjoner som jobber med ryggmargsskader for behandlinger, rehabilitering og forskning.

Prosjektstøtte

Prosjektet er støttet med økonomiske midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.


Alle er velkomne!

Vi håper dette prosjektet kan vekke interesse hos mange og at det blir tatt godt i mot. Prosjektet er i sannhet et inkluderingsprosjekt hvor vi viser inkludering i praksis. Positiviteten og samarbeidet i prosjektet er fremragende og om flere ønsker å bli med er det supert, og alle er velkomne!

Noen bilder

Anders Nupen Hansen og Shaqir Rexhaj på Buttentjern Jaktskytesenter Guro Konstanse Frønsdal og Leif Arild Fjellheim på leirduebanen til Karmøy JFNF Jon Kvilhaugsvik fra Karmøy JFNF gir instruksjoner før leirdueskyting begynner Jon Kvilhaugsvik fra Karmøy JFNF gir instruksjoner til Per Langeland fra LARS Jon Kvilhaugsvik fra Karmøy JFNF gir instruksjoner til Trine Hustad Olsen Hanne Slettum på Buttentjern Jaktskytesenter Shaqir Rexhaj fra LARS på Buttentjern Jaktskytesenter Shaqir Rexhaj fra LARS skyter leirduer hos Karmøy JFNF Leif Arild Fjellheim fra LARS skyter leirduer på Karmøy JFNF Leirdueskyting hos Kristiansand S JFF Leidueskyting i Kristiansand Anne Beate Melheim fra LARS skyter leirduer hos Karmøy JFNF

Flere nyheter
 • LARS samarbeidspartnere 2019
  17. mars 2019
  Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!
  Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
 • Nå kommer våren...
  16. mars 2019
  - så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.
 • LARS årsmøte 2019 i Trondheim
  02. februar 2019
  LARS arrangerer sitt årsmøte lørdag 4. mai 2019 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Det ble i Patetra informert om at årsmøte skulle arrangeres i Bergen, men arrangementet har blitt flyttet til Trondheim.
 • Viktig seminar om BPA
  26. november 2018
  Seminaret «Assistanse i hverdagen» ble en stor suksess, og om du ikke fikk muligheten til ta turen innom ligger nå alle foredragene tilgjengelig på nett.
 • Kveldstrening på Studio 99
  09. august 2018
  VELKOMMEN TIL STUDIO 99 Nytt tilrettelagt treningsstudio åpner for kveldstrening tirsdag 21. august, kl. 17.00 LARS Øst/Oslo (Landsforeningen for ryggmargsskadde) ønsker LARS medlemmer og andre med funksjonsnedsettelse velkommen til kveldstrening tirsdager og torsdager fra kl. 16.30 – 19.00. LARS medlemmer har første prioritet, men vi regner med at det er plass til flere så møt opp.
 • LARS Sommer Camp
  07. juli 2018
  LARS Sommer Camp aktivitetene blir avholdt på ulike steder i Kristiansandsområdet, men «base camp» blir på ScandicBystranda
Flere artikler