Bli med på Jakt for alle

Da er vi i gang! Jakt for alle er et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Jakt for alle fokuserer på at rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser skal få bedre tilgang til naturopplevelser inkludert småvilt- og storviltjakt.
24. mai 2016Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund igangsetter nå et pilotprosjekt med tre lokasjoner. De tre lokasjonene er på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Se nærmere opplysninger og kontaktinformasjon på annonseplakaten under og på lenken her.


 

Bakgrunn for prosjektet:

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) etablerer nå et pilotprosjekt for tilrettelagt jakt for rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser. Prosjektet baserer seg på ideer fra Sverige hvor de har hatt et tilsvarende tilbud i noen år.

Norge er en av mange nasjoner som har undertegnet FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, hvor likeverdig samfunnsdeltakelse står sterkt. Vi ønsker derfor å etablere prosjektet, Jakt for alle, som en veiviser for at mennesker med nedsatte funksjonsevner skal kunne delta på alle samfunnets arenaer, inkludert jakt, fiske og friluftsliv. 

LARS og NJFF ønsker med prosjektet, Jakt for alle, som en pilot – å etablere jaktmuligheter med forskjellige kurs, trening og jegerprøve, i første omgang på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Målet på sikt er at Jakt for alle skal kunne bli et permanent tilbud forskjellige steder i landet.

Representanter fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med Espen Søylen, generalsekretær i NJFF. 

Representanter fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med Espen Søylen, generalsekretær i NJFF.

Målsetting for prosjektet:

Overordnede målsettinger for prosjektet er å legge til rette for, og vise muligheter for, at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne benytte jakt og friluftsliv som en naturopplevelse. Vi ønsker og håper at prosjektet skal kunne vise mulighetene for andre og at tilgjengelig jakt og friluftsliv blir ytterligere fokusert på og forankret, både hos organisasjoner, men også i kommuner og hos politiske myndigheter i deres arbeid.

 

Målgruppe for prosjektet:

Personer med nedsatte funksjonsevner og rullestolbrukere.

Shaqir og Anders 


Gjennomføring, metode og fremdriftsplan:

Pilotprosjektet vil foregå på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i tilknytning til NJFF skytebaner og skytter- og jegerlag. Vi ønsker i dette prosjektet å kurse rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser i skytetrening, jegerkurs, jegerprøve og deltagelse på jakt. NJFF vil koordinere kursene og LARS vil stille med kandidater. Pilotprosjektet vil gå over to år. Grunnen for toårig pilotprosjekt er at det nødvendigvis vil ta noe tid med kursing, skytetrening, prøver og jakt som er sesongavhengig.


Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi:

Nytteverdien utover at den enkelte som er med i prosjektet får være med på det sosiale, naturopplevelser og jakt ligger i at det viser vei for andre som ønsker å gjøre det samme. Prosjektet vil og sette fokus på funksjonshemmede og jakt slik at dette blir mer vanlig og at samfunnet i fremtiden legger mer til rette for slike aktiviteter.

 

Forventede resultater, og hvordan resultatene og erfaringene er tenk formidlet:

Vi er sikre på at resultatene vil bli særs positive for alle deltagerne i prosjektet, både for de som skal gjennom disse kursene og jakten, og også andre involverte i NJFF og LARS. Resultatene vil vi publisere underveis i våre magasiner, e-poster, hjemmesider og sosiale medier. Vi vil og søke å holde den nasjonale og lokale presse informert underveis og etter at prosjektet er gjennomført.

 

Støttet med midler fra ExtraStiftelsen:

Prosjektet er støttet med økonomiske midler fra ExtraStiftelsen over en toårsperiode og det setter vi stor pris på.


Overføringsverdien som ligger i prosjektet:

Overføringsverdien ligger i at prosjektet vil kunne bane vei for at flere personer med nedsatte funksjonsevner deltar i friluftsliv, jakt og fiske.


Vi har opprettet en egen Facebook gruppe for Jakt fo alle. Se lenke her.   


Leif Arild Fjellheim, leder LARS                                           

Flere nyheter
 • Juridisk bistand
  02. april 2020
  Landsforeningen for ryggmargsskadde har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand.
 • Fagdag Helse - Lovisenberg 6. november 2019
  12. oktober 2019
  Helse - kommer den innenfra?
  Kom og hør på spennende foredrag fra våre samarbeidspartnere, inkl workshop og mingling.

 • LARS samarbeidspartnere 2019
  17. mars 2019
  Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!
  Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
 • Nå kommer våren...
  16. mars 2019
  - så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.
 • LARS årsmøte 2019 i Trondheim
  02. februar 2019
  LARS arrangerer sitt årsmøte lørdag 4. mai 2019 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Det ble i Patetra informert om at årsmøte skulle arrangeres i Bergen, men arrangementet har blitt flyttet til Trondheim.
 • Viktig seminar om BPA
  26. november 2018
  Seminaret «Assistanse i hverdagen» ble en stor suksess, og om du ikke fikk muligheten til ta turen innom ligger nå alle foredragene tilgjengelig på nett.
Flere artikler