Ny ABC om ernæring og ryggmargsskade

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) sammen med spinalenhetene har gleden av å introdusere en ny ABC om ernæring og ryggmargsskade.
08. mars 2017

Overordnet mål med heftet er å spre informasjon og kunnskap om utfordringene relatert til ernæringsstatus etter en ryggmargskade. Endret kroppssammensetning, endret metabolisme og innskrenkede muligheter for fysisk aktivitet setter nye rammer for ernæringsbehov og anbefalinger om riktig kosthold.Lenke til hvor ABCen kan lastes ned elektronisk http://lars.no/ryggmargskader/treningsbok-og-abc-om-ryggmargsskade/3fd8838c-3825-4e4e-a4c2-cbe212364702

Innledningsvis forklares hva som skjer med kroppen etter en ryggmargskade. Deretter gjennomgås en del aspekter ved begrepet livsstil og forutsetninger/rammer for endringer av denne. I hovedkapitlet beskrives tiltak for kartlegging av ernæringsstatus, metoder for pasientopplæring og konkrete råd knyttet til aktuelle tilstander og problemstillinger som følger av en ryggmargsskade.

Heftet er tiltenkt helsepersonell som møter personer med ryggmargsskade i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringssenter og i kommune- helsetjenesten. Heftet er aktuelt for flere faggrupper; som sykepleiere, helsefag- arbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger. Det forutsettes at leseren har noen grunnleggende kunnskaper om kosthold og helsefaglig forståelse.

Vi håper at heftet også kan anvendes av studenter i helsefaglige utdanninger/høyskoler.

Takk til Helsedirektoratet som har bevilget økonomiske midler til prosjektet og ekstra stor takk til Hanne Bjørg Slettahjell, klinisk ernæringsfysiolog fra Sunnaas sykehus HF, for hennes bidrag for å få prosjektet i mål.

- LARS Hovedstyret.

Flere nyheter
 • LARS samarbeidspartnere 2019
  17. mars 2019
  Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!
  Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
 • Nå kommer våren...
  16. mars 2019
  - så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.
 • LARS årsmøte 2019 i Trondheim
  02. februar 2019
  LARS arrangerer sitt årsmøte lørdag 4. mai 2019 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Det ble i Patetra informert om at årsmøte skulle arrangeres i Bergen, men arrangementet har blitt flyttet til Trondheim.
 • Viktig seminar om BPA
  26. november 2018
  Seminaret «Assistanse i hverdagen» ble en stor suksess, og om du ikke fikk muligheten til ta turen innom ligger nå alle foredragene tilgjengelig på nett.
 • Kveldstrening på Studio 99
  09. august 2018
  VELKOMMEN TIL STUDIO 99 Nytt tilrettelagt treningsstudio åpner for kveldstrening tirsdag 21. august, kl. 17.00 LARS Øst/Oslo (Landsforeningen for ryggmargsskadde) ønsker LARS medlemmer og andre med funksjonsnedsettelse velkommen til kveldstrening tirsdager og torsdager fra kl. 16.30 – 19.00. LARS medlemmer har første prioritet, men vi regner med at det er plass til flere så møt opp.
 • LARS Sommer Camp
  07. juli 2018
  LARS Sommer Camp aktivitetene blir avholdt på ulike steder i Kristiansandsområdet, men «base camp» blir på ScandicBystranda
Flere artikler