To nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er tilgjengelige

Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med spinalenhetene er glade for å annonsere at to nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er produsert. Det er en ABC tiltenkt brukere og en ABC tiltenkt fagpersoner og helsepersonell.
08. mars 2017

ABC OM SMERTER OG SPASTISITET FOR DEG MED RYGGMARGSSKADE er utarbeidet til deg som nylig har fått en skade eller som har levd en periode med skaden. Dine pårørende kan også ha nytte av å lese dette heftet. Man har lagt vekt på tverrfaglig tilnærming av håndtering av spastisitet og smerte. Forfatterne har overbevisning om at det beste resultatet av å løse komplekse problemstillinger oppstår når forskjellige spesialister og faggrupper forener sin kunnskap. Det forventes at leseren har generell kunnskap om skadens omfang og har fått informasjon om muligheter for medisinsk håndtering og behandling av forskjellige aspekter ved sin skade.

De individuelle konsekvensene av ryggmargsskade varierer og derfor bør heftet anses som generell informasjon om diagnostikk og muligheter for behandling ved smerte eller spastisitet etter ryggmargsskade. De individuelle tiltak bør diskuteres med helsepersonell.

ABC om smerter og spastisitet for deg med ryggmargsskade er et resultat av samarbeid mellom de tre spinalenhetene ved Haukeland Universitetssykehus HF i Bergen, St. Olavs Hospital HF i Trondheim og Sunnaas sykehus HF ved Oslo. Målet har vært å forene teoretisk kunnskap med de praktiske erfaringer ved spinalenhetene.


 

Heftet er en del av en serie ABC-publikasjoner med informasjon om ulike tema knyttet til det å ha en ryggmargsskade. I samme serien er det hefte om smerter og spastisitet som er tiltenkt helsepersonell. Heftene er tilgjengelige i trykket format og i elektronisk PDF-format som en kan laste ned gratis på www.lars.no hvor alle ABCene er samlet. ABC om smerter og spastisitet for deg med ryggmargsskade sendes alle LARS medlemmer i posten og et visst opplag av begge ABCene vil være tilgjengelig hos spinalenhetene.

 


Takk til ExtraStiftelsen som har støttet prosjektet med økonomiske midler og ikke minst stor takk til overlege Tiina Rekand ved Spinalenheten på Haukeland universitetssykehus, for hennes faglige bidrag til disse to ABCene.

Vi håper ABCene kommer til nytte og at mange får godt utbytte av dem.

- LARS Hovedstyret.

Flere nyheter
 • LARS samarbeidspartnere 2019
  17. mars 2019
  Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!
  Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
 • Nå kommer våren...
  16. mars 2019
  - så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.
 • LARS årsmøte 2019 i Trondheim
  02. februar 2019
  LARS arrangerer sitt årsmøte lørdag 4. mai 2019 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Det ble i Patetra informert om at årsmøte skulle arrangeres i Bergen, men arrangementet har blitt flyttet til Trondheim.
 • Viktig seminar om BPA
  26. november 2018
  Seminaret «Assistanse i hverdagen» ble en stor suksess, og om du ikke fikk muligheten til ta turen innom ligger nå alle foredragene tilgjengelig på nett.
 • Kveldstrening på Studio 99
  09. august 2018
  VELKOMMEN TIL STUDIO 99 Nytt tilrettelagt treningsstudio åpner for kveldstrening tirsdag 21. august, kl. 17.00 LARS Øst/Oslo (Landsforeningen for ryggmargsskadde) ønsker LARS medlemmer og andre med funksjonsnedsettelse velkommen til kveldstrening tirsdager og torsdager fra kl. 16.30 – 19.00. LARS medlemmer har første prioritet, men vi regner med at det er plass til flere så møt opp.
 • LARS Sommer Camp
  07. juli 2018
  LARS Sommer Camp aktivitetene blir avholdt på ulike steder i Kristiansandsområdet, men «base camp» blir på ScandicBystranda
Flere artikler