To nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er tilgjengelige

Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med spinalenhetene er glade for å annonsere at to nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er produsert. Det er en ABC tiltenkt brukere og en ABC tiltenkt fagpersoner og helsepersonell.
08. mars 2017

ABC OM SMERTER OG SPASTISITET FOR DEG MED RYGGMARGSSKADE er utarbeidet til deg som nylig har fått en skade eller som har levd en periode med skaden. Dine pårørende kan også ha nytte av å lese dette heftet. Man har lagt vekt på tverrfaglig tilnærming av håndtering av spastisitet og smerte. Forfatterne har overbevisning om at det beste resultatet av å løse komplekse problemstillinger oppstår når forskjellige spesialister og faggrupper forener sin kunnskap. Det forventes at leseren har generell kunnskap om skadens omfang og har fått informasjon om muligheter for medisinsk håndtering og behandling av forskjellige aspekter ved sin skade.

De individuelle konsekvensene av ryggmargsskade varierer og derfor bør heftet anses som generell informasjon om diagnostikk og muligheter for behandling ved smerte eller spastisitet etter ryggmargsskade. De individuelle tiltak bør diskuteres med helsepersonell.

ABC om smerter og spastisitet for deg med ryggmargsskade er et resultat av samarbeid mellom de tre spinalenhetene ved Haukeland Universitetssykehus HF i Bergen, St. Olavs Hospital HF i Trondheim og Sunnaas sykehus HF ved Oslo. Målet har vært å forene teoretisk kunnskap med de praktiske erfaringer ved spinalenhetene.


 

Heftet er en del av en serie ABC-publikasjoner med informasjon om ulike tema knyttet til det å ha en ryggmargsskade. I samme serien er det hefte om smerter og spastisitet som er tiltenkt helsepersonell. Heftene er tilgjengelige i trykket format og i elektronisk PDF-format som en kan laste ned gratis på www.lars.no hvor alle ABCene er samlet. ABC om smerter og spastisitet for deg med ryggmargsskade sendes alle LARS medlemmer i posten og et visst opplag av begge ABCene vil være tilgjengelig hos spinalenhetene.

 


Takk til ExtraStiftelsen som har støttet prosjektet med økonomiske midler og ikke minst stor takk til overlege Tiina Rekand ved Spinalenheten på Haukeland universitetssykehus, for hennes faglige bidrag til disse to ABCene.

Vi håper ABCene kommer til nytte og at mange får godt utbytte av dem.

- LARS Hovedstyret.

Flere nyheter
 • Invitasjon til LARS årsmøte og landskonferanse 2017
  08. april 2017
  Konferansen vil finne sted på Scandic City Stavanger i tidsrommet fredag 5. mai til søndag 7. mai.
 • Invitasjon til Norges første leirduestevne for rullestolbrukere
  08. april 2017
  Vi inviterer rullestolbrukere og funksjonshemmed til flott leirdueskytestevne på Buttentjern jaktskytesenter på Ringerike. Alle er velkomne! Stevnet er gratis, men en må ordne reise og eventuelt opphold selv. Det vil bli konkurranser, kurs og oppvisning av Kenneth Aspestrand. Noe å bite i og drikke blir det og i tillegg til utstillinger.
 • To nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er tilgjengelige
  08. mars 2017
  Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med spinalenhetene er glade for å annonsere at to nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er produsert. Det er en ABC tiltenkt brukere og en ABC tiltenkt fagpersoner og helsepersonell.
 • Ny ABC om ernæring og ryggmargsskade
  08. mars 2017
  Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) sammen med spinalenhetene har gleden av å introdusere en ny ABC om ernæring og ryggmargsskade.
 • Ny bok om treningsøvelser fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde
  25. februar 2017
  Landsforeningen for Ryggmargsskadde med partnere er glade for å presentere en ny bok om treningsøvelser for rullestolbrukere og alle andre som kan ha glede av boken med treningstips, veiledninger og videoer.
 • Bil med på Jakt for alle!
  17. februar 2017
  Jakt for alle er et inkluderingsprosjekt i regi av Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Prosjektet er etablert for å gi rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser tilgang til naturopplevelser, kursing, leirdueskying og rifleskyting inkludert jakt og fiske.
Flere artikler