Verdens ryggmargsskadedag

Den internasjonale ryggmargsskadeforeningen vil øke bevisstheten om forekomst og konsekvenser av en ryggmargsskade. Mandag 5. september markeres Verdens ryggmargsskadedag.
02. september 2016


Innlegg: Anette Halvorsen, overlege ved Avd. for ryggmargsskader ved St. Olavs Hospital, leder av Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) og prosjektleder i Nordisk ryggmargsskaderegister *

SKADER I ryggmargen kan gi varige og sammensatte følger. Konsekvensene kan være organovergripende og medfører ofte store og sammensatte funksjonstap som krever spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og oppfølging.

En traumatisk ryggmargsskade oppstår som følge av et ytre traume, som direkte eller indirekte skader ryggmargen. Ikke-traumatiske skader på ryggmargen skyldes andre forhold, som for eksempel infeksjoner, blodpropp, svulst eller blødning. Alvorlighetsgrad av ryggmargsskaden er avhengig av skadens nivå og omfang.

BEVISSTHET. Det er ofte behov for tilrettelegging og tilpassing i forhold til bolig, jobb og andre sosiale aktiviteter. I tillegg vil mange ha behov for tett og livslang medisinsk oppfølging.

Den internasjonale ryggmargsskadeforeningen «The International Spinal Cord Society (ISCoS)» har tatt initiativ for å ha årlige markeringer over hele verden. Hensikten er å øke bevisstheten om forekomst og konsekvenser av en ryggmargsskade blant verdens befolkning. Dette vil bidra til økt deltakelse i hverdagen for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg ønskes det fokus på forebyggende tiltak. Det finnes mye informasjon om Verdens ryggmargsskadedag.

ANSVAR – OG INFORMASJON. Ansvar for rehabilitering av ryggmargsskadde i Norge er sentralisert til tre spesialavdelinger. De er lokalisert ved Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssjukehus og St. Olavs Hospital. Det er tett samarbeid mellom avdelingene og Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS). Blant annet er det utarbeidet informasjonshefter, «ABC om ryggmargsskade», for helsepersonell og lignende for personer med ryggmargsskade.

I 2009 ble det i fellesskap opprettet et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR). Registeret ble godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet i 2012. Årlig samtykker 80–120 personer (ca. 90 %) til registrering i NorSCIR.

PILOTPROSJEKT. Årsaken til traumatiske ryggmargsskader i Norge er som oftest fall. I 2014 var gjennomsnittlig liggetid for personer med en traumatisk ryggmargsskade på 121 dager. Kostnader forbundet med behandling av personer som har pådratt seg en ryggmargsskade, er høy. De fleste personer blir utskrevet til hjemmet.

Nordisk ministerråd har initiert et pilotprosjekt for etablering av et Nordisk ryggmargsskaderegister som er basert på Norsk ryggmargsskaderegister. Dette registeret kan på sikt formidle informasjon om forekomst, årsak og ryggmargsskadeomsorgen i Norden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

* Kronikken er utarbeidet av styringsgruppen for NorSCIR, i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/09/02/verdens-ryggmargsskadedag/ 

Flere nyheter
 • Invitasjon til LARS årsmøte og landskonferanse 2017
  08. april 2017
  Konferansen vil finne sted på Scandic City Stavanger i tidsrommet fredag 5. mai til søndag 7. mai.
 • Invitasjon til Norges første leirduestevne for rullestolbrukere
  08. april 2017
  Vi inviterer rullestolbrukere og funksjonshemmed til flott leirdueskytestevne på Buttentjern jaktskytesenter på Ringerike. Alle er velkomne! Stevnet er gratis, men en må ordne reise og eventuelt opphold selv. Det vil bli konkurranser, kurs og oppvisning av Kenneth Aspestrand. Noe å bite i og drikke blir det og i tillegg til utstillinger.
 • To nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er tilgjengelige
  08. mars 2017
  Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med spinalenhetene er glade for å annonsere at to nye ABCer om smerter og spastisitet og ryggmargsskade er produsert. Det er en ABC tiltenkt brukere og en ABC tiltenkt fagpersoner og helsepersonell.
 • Ny ABC om ernæring og ryggmargsskade
  08. mars 2017
  Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) sammen med spinalenhetene har gleden av å introdusere en ny ABC om ernæring og ryggmargsskade.
 • Ny bok om treningsøvelser fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde
  25. februar 2017
  Landsforeningen for Ryggmargsskadde med partnere er glade for å presentere en ny bok om treningsøvelser for rullestolbrukere og alle andre som kan ha glede av boken med treningstips, veiledninger og videoer.
 • Bil med på Jakt for alle!
  17. februar 2017
  Jakt for alle er et inkluderingsprosjekt i regi av Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Prosjektet er etablert for å gi rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser tilgang til naturopplevelser, kursing, leirdueskying og rifleskyting inkludert jakt og fiske.
Flere artikler