Assistanse i hverdagen
Landsforeningen for Ryggmargsskadde ønsker velkommen til seminarene «Assistanse i hverdagen». Mange er avhengig av en form for assistanse i hverdagen, enten det er en kommunal ordning eller privat ordning. 
Disse dagene vil bli viet til å fortelle om de forskjellige ordningene, samt litt om lovverket rundt. 
Det kommer engasjerte og kunnskapsrike innledere til hver av seminarene - så møt opp for å lære mer om BPA-ordningen. 
Seminarene er gratis for alle.

Påmelding til 2019-høstens seminarer

Oslo 16. oktober: https://www.deltager.no/aih_oslo
Tromsø 22. november: https://www.deltager.no/aih_tromso
Bergen 6. desember: https://www.deltager.no/aih_bergen

_