Kontakt

Hovedstyret, lokallag med regionale ledere og kontaktpersoner.
14. januar 2016

Hovedstyre

Leder

Anders Nupen Hansen
Konduktørvegen 4, 2211 Kongsvinger
Mob. 976 43 232
e-post: anders.hansen@lars.no

Nestleder

Kenneth C Jørgensen
Bekkefaret 3, 3941 Porsgrunn
Mob. 905 35 789
e-post: kenneth.jorgensen@lars.no

Økonomiansvarlig

Christine Fossaa Utne
Thorvald Meyers gate 8, 0555 Oslo
Mob. 996 49 582
e-post: christine.utne@lars.no

Styremedlem

Shaqir Rexhaj
Tomtebråtan 9, 2760 Brandbu
Mob. 906 03 969
e-post: shaqir.rexhaj@lars.no

Styremedlem

Frøydis Olsen
Georg Frølichs vei 93, 1482 Nittedal
Mob. 900 15 415
e-post: froydis.olsen@lars.no

Styremedlem

Ingrid Njerve
Messepromenaden, 0279 Oslo
Mob. 958 33 825
e-post: ingrid.njerve@lars.no

Varamedlem

Lill Tove Witnæs Holmen
Gladbakkgutua 22, 2070 Råholt
Mob. 971 01 234
e-post: lill.holmen@lars.no

Varamedlem

Luis Fransisco Gran
Klaus Torgårds vei 10 A, 0372 Oslo
Mob. 949 89 846
e-post: luis.gran@lars.no

Varamedlem

Joachim Kotte Norvik
Trysil-Knuts vei 7, 3610 Kongsberg
Mob. 479 64 004
e-post: joachim.norvik@lars.no

Lokallag

LARS Agder [agder@lars.no]

Jørgen Håvorstad Johansen
Tryms vei 7, 4631 Kristiansand
Mob. 952 87 273
e-post: jorgen.johansen@lars.no

LARS Finnmark [finnmark@lars.no]

Kjell Magne Johansen
Storfjellveien 126, 9600 Hammerfest
Mob. 470 13 663
e-post: kjell.johansen@lars.no

LARS Innlandet [innlandet@lars.no]

Anders Nupen Hansen
Konduktøvevegen 4, 2211 Kongsvinger
Mob. 976 43 232
e-post: anders.hansen@lars.no

LARS Hordaland [hordaland@lars.no]

Marius Loftheim
Helgesensgate 4, 5003 Bergen
Mob. 911 96 259
e-post: marius.loftheim@lars.no

LARS Nord Vest [nord-vest@lars.no]

Mariann Løvik
Trøaveien 17, 6525 Frei
Mob. 993 20 013
e-post: mariann.lokvik@lars.no

LARS Oslofjord Vest [oslofjord-vest@lars.no]

Leif Helge Svae
Songsveien 66 3275 Svarstad
Mob. 917 56 746
e-post: leif.svae@lars.no

LARS Rogaland [rogaland@lars.no]

Geir Inge Sivertsen
Fjogstadveien 94, 4329 Sandnes
Mob. 917 77 369
e-post: geir.sivertsen@lars.no

LARS Troms [troms@lars.no]

Kontakt hovedstyret

LARS Trøndelag [trondelag@lars.no]

Tommy Borg
Busk Bruns vei 20, 7760 Snåsa
Mob. 936 92 408
e-post: tommy.borg@lars.no

LARS Øst/Oslo [ost-oslo@lars.no]

Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1270 Oslo
Mob. 926 52 673
e-post: marianne.hjelmen@lars.noPatetra

Medlemsblad for Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS).

Redaktør

Tori Lunde
Kråkeneslien 40, 5153 Bønes
Mob. 922 20 667
e-post: t-lunde@hotmail.com

Redaksjonsmedarbeider

Elisabet Berge
Lindebergåsen 5 C, 1071 Oslo
Mob. 916 68 323
e-post: elisabet@acwall.com

Layout

Kenneth Cripplebilly Jørgensen
Bekkefaret 3, 3941 Porsgrunn
Mob. 905 35 789
e-post: kenneth@friformdesign.no

Redaksjonens adresse

Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Trykk

Gunnarshaug Trykkeri AS
Auglendsdalen 81
Postboks 3011
4095 Stavanger

Abonnement

Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Deadline for stoff til redaksjonen

1. mars (utgivelse i slutten av mars)
1. juni (utgivelse i slutten av juni)
1. september (utgivelse i slutten av september)
1. desember (utgivelse i slutten av desember)


Kontor og kontaktperson 
Norges Handikapforbund

Ellen Trondsen
LARS/Norges Handikapforbund
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43
e-post: ellen.trondsen@nhf.no