Rammeplan

Rammeplan for prioriterte innsatsområder
14. januar 2016
 • Markedsføring av landsforeningen.
 • Arbeide for å forebygge ryggmargsskader.
 • Arbeide for å sikre best mulig behandling og rehabilitering av ryggmargsskader.
 • Arbeide for medisinsk forskning på ryggmargsskader.
 • Arbeide for bedre informasjonsmateriale om og til ryggmargsskadde.
 • Arbeide for godt likemannsarbeid til ryggmargsskadde og pårørende, innkludert arbeide for at flere skal få mulighet til å delta på konferanser og seminarer i regi av landsforeningen.
 • Arbeide for at universell utforming og tilgjengelighet blir fremskyndet.
 • Arbeide for at Brukerstyrt Personlig Assistanse blir et tilfredstillende tilbud til de som ønsker og har behov for det.
 • Arbeide for økt valgfrihet på sortimentet av tekniske hjelpemidler.
 • Arbeide for fritidshjelpemidler for personer over 26 år hvor målet er å øke rygg- margsskaddes muligheter for å være fysisk aktive for forebygging av helseplager.
 • Arbeide for at alle som ønsker det får et reelt tilbud om arbeid.

Vedtatt på Årsmøtet 2015.