Web-foredrag

Utvalg av web-foredrag fra LARS-konferanser
14. januar 2016

LARS landskonferansen 2012

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerte fra 27.- 28. april 2012 sin årlige landskonferanse i forbindelse med årsmøtet og Nordisk Ryggmargsskadedag. Sted Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo

Alle foredrag er tilgjengelige på video. Klikk her for å se alle foredragene.
På lenken kan man i tillegg i menyen oppe til høyre klikke på hvor det står landskonferansen for å veksle mellom årstall for å velge hvilken konferanse en ønsker å se foredrag fra.

LARS landskonferanse 2011

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerte fra 6. mai til 8. mai 2011 sin årlige landskonferanse i forbindelse med årsmøtet og Nordisk Ryggmargsskadedag. Sted Radisson Blu Hotel Norge i Bergen

Alle foredrag er tilgjengelige på video. Klikk her for å se alle foredragene.
På lenken kan man i tillegg i menyen oppe til høyre klikke på hvor det står landskonferansen for å veksle mellom årstall for å velge hvilken konferanse en ønsker å se foredrag fra.

2011 konferansen

Konferansen startet med innledende foredrag om LARS arbeider i årsmøteperioden samt historien til LARS. Temaet trafikksikring og forebygging av trafikkulykker blant yngre bilførere med fokus på ”Tenker på deg” kampanjen fulgte så. Foredragene gikk så over til forskjellige innlegg fra spinalenheten på Haukeland universitetssykehus siden landskonferansen dette året ble holdt i Bergen, men de andre to spinalenhetene i Norge - Sunnaas sykehus HF og avdeling for fys. med. ved St. Olavs Hospital - var også godt representert med foredragsholdere. Ryggmargsskadeforskningsmiljøene i Norge var også godt representert. Av andre foredragsemner kunne en høre om den nye spastisitetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, kardiovaskulære følgetilstander etter ryggmargsskade, trening og mennesker med funksjonshemninger, rullestolrugby, seksualitet og ryggmargsskader, rehabilitering av ryggmargsskader, NorSCIR nytt Norsk nasjonalt ryggmargsskaderegister og forskning med planlegging av kliniske studier på ryggmargsskader. På fredagen ble det i tillegg arrangert flere parallellsesjoner med spennende emner en kunne delta på og på lørdag var det en interessant paneldebatt som diskuterte mulige kliniske studier blant annet i Norge for regenerering av ryggmargsskader. I tillegg ble det og på søndagsformiddag arrangert ett uformelt ”åpent hus” seminar hvor tilhørerne kunne spørre fagfolkene fritt om det en ønsket. På lørdagskvelden ble det arrangert stor festmiddag for alle deltakerne.

LARS konferansen hadde mange gode foredragsholdere som er eksperter på sine felt og vi var og heldige å ha flere utenlandske topp foredragsholdere på konferansen og her kan nevnes professor Wise Young fra Rutgers universitetet i New Jersey i USA og professor Claes Hulting (som selv er ryggmargsskadet) fra Spinalis og Karolinska Institutet i Sverige.

Våre samarbeidspartnere, Astra Tech, Coloplast og Boots Home Care holdt også foredrag begge dager samt at de deltok med flotte utstillinger.

LARS hovedstyre 2011

Lørdagsformiddag avholdt LARS sitt årsmøte hvor blant annet valg til nytt hovedstyre ble utført.

LARS har fått mange positive tilbakemeldinger etter konferansen og vi håper at dette er en god måte å galvanisere hele ryggmargsskademiljøet i Norge på, helt fra brukerorganisasjonen LARS, til rehabiliteringsmiljøer og forskningsmiljøer.

LARS landskonferansen 2010

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerte fra 7. - 9. mai 2010 sin årlige landskonferanse i forbindelse med årsmøtet og Nordisk Ryggmargsskadedag. Sted Rica Nidelven Hotel

Alle foredrag er tilgjengelige på video. Klikk her for å se alle foredragene.
På lenken kan man i tillegg i menyen oppe til høyre klikke på hvor det står landskonferansen for å veksle mellom årstall for å velge hvilken konferanse en ønsker å se foredrag fra.

Konferansen startet fredagen, og her var de innledende foredragene viet temaet trafikksikring og forebygging av trafikkulykker blant yngre bilførere med fokus på kampanje som LARS og Sunnaas sykehus HF sammen har laget. Avdelingsdirektør Guro Ranes fra Vegdirektoratet holdt foredrag om trafikksikring og forebygging.

Foredragene gikk så over til St. OIlavs Hospital og her var klinikksjef Gisle Meyer fra avdeling for ryggmargsskader tilstede med foredrag om avdelingens arbeider. Dr. Erik Sigurdsen fortalte så om det Nasjonale ryggmargsskaderegisteret. Til slutt på fredagen holdt Eilin Reinaas foredrag om universell utforming og Hanne Loc Nilsen holdt foredrag om NAV og tekniske hjelpemidler.

Foredragene på lørdagen startet med professor Joel Glover fra Universitetet i Oslo som holdt foredrag om forskning på ryggmargsskader. Overlege Thomas Glott fra Sunnaas sykehus holdt holdt foredrag om kliniske studier. Fysioterapeut Anu M. Piira holdt foredrag on ATLET studien og trening og sykepleier Anne-Gunn Liavåg holdt foredrag om ernering og kosthold. Våre samarbeidspartnere, Astra Tech, Coloplast og Home Care holdt også foredrag begge dager samt at de deltok med flotte utstillinger.

LARS landskonferansen 2009

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerte fra 24. april til 25. april 2009 sin årlige landskonferanse i forbindelse med årsmøtet og Nordisk Ryggmargsskadedag. Sted Radisson SAS Plaza Hotel

Alle foredrag er tilgjengelige på video. Klikk her for å se alle foredragene.
På lenken kan man i tillegg i menyen oppe til høyre klikke på hvor det står landskonferansen for å veksle mellom årstall for å velge hvilken konferanse en ønsker å se foredrag fra.

LARS-konferansen 2009

Konferansen startet fredagen, og her var de innledende foredragene viet temaet trafikksikring og forebygging av trafikkulykker blant yngre bilførere med fokus på kampanje som LARS og Sunnaas sykehus HF sammen har laget. Avdelingsdirektør Guro Ranes fra Vegdirektoratet holdt foredrag om trafikksikring og forebygging.

Foredragene gikk så over til St. OIlavs Hospital og her var klinikksjef Gisle Meyer fra avdeling for ryggmargsskader tilstede med foredrag om avdelingens arbeider. Dr. Erik Sigurdsen fortalte så om det Nasjonale ryggmargsskaderegisteret. Til slutt på fredagen holdt Eilin Reinaas foredrag om universell utforming og Hanne Loc Nilsen holdt foredrag om NAV og tekniske hjelpemidler.

Foredragene på lørdagen startet med professor Joel Glover fra Universitetet i Oslo som holdt foredrag om forskning på ryggmargsskader. Overlege Thomas Glott fra Sunnaas sykehus holdt holdt foredrag om kliniske studier. Fysioterapeut Anu M. Piira holdt foredrag on ATLET studien og trening og sykepleier Anne-Gunn Liavåg holdt foredrag om ernering og kosthold. Våre samarbeidspartnere, Astra Tech, Coloplast og Home Care holdt også foredrag begge dager samt at de deltok med flotte utstillinger.